Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK» 209

Ziet ons aan voor hooger wezens Dan hier mogelyk beftaan.

Het verhlyfvan groete vrouwen,

„ Grooter dan",., gy draaft al voord : „ Engel, fechts met fiof omtoogen!

„ Eer van 't vrouwelyk gejlackt!" «— rt Overfchryven maakt my ftaatig;

Is de vriend ook hier te zien? Is de Dichter nu geen vleier?

Zo gy't eens bewyzen moest, Zou geen Algebra u baaten,

Ook geen Meet- of Reken-kunst;

Ja de fchoonfte propofitie

Van euclides zelfs ook niet...

Zacht! myn yver doet my dwaalen,

»k Deed daar fterk in valsch vernuft:

Wie bewyst, door Meet- of Stel-kuust Dat een vrouw een engel is ?

O Vadejr

Sluiten