Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai4 MENGELWERK.

DE GOEDE EERZUCHT;

,' AAN MYNE VRIENDIN

ELIZABETH BEKKER , Weduwe A. WOLFP.

■>•> 2jo ik maar één ziel mogt winnen;

zo die ziel behouden bleef, ,, 'k Was voldaan T fchoon ik ook eeuwig

„ zeer misachte rymen fchreef:" Dit kon een camp huizen zeggen,

en misfchien ook hy alleen s Men bedoelt, ja, nut te weezen,

maar beroemd te zyn, met een:

'k Weet

Sluiten