Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 319

Godgeleerden, Phüofophen;

fchryvers voor het hart, den fmaak; Zy die fchryven om te dichten;

zy die fchryven tot vermaak; Eerzucht is de groote dryfveêr

die hun all' tot werken fpoort:

Leeft 'er wel een mensch zo zedig,

dien de loffpraak niet bekoort ? Roei dit roerzei onzer daaden,

dit beginzel, eenmaal uit, En de ziel voelt in haar werking

zig gedwarsboomd, zig gefluit: Denken, werken, poogen - alles ,

alles ftaat op eenmaal ftfl; Eerzucht doet dit ad' beweegen ;

zy is de aandrift van den wil:

By gebrek van edele eerzucht,

heeft men God en Deugd verzaakt;

Zy heeft BARNEVELD - DE WITTEN,

helden, martelaars gemaakt:

Zucht

Sluiten