Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. **i

„ Eerzucht heeft my onder 't fchryven

altoos onverflaauwd beftuurd , „ En myne uitgeputte krachten

„ telkens fterker aangevuurd: „ 'k Heb ook door all' myn gedichten,

„ door myn proza,roem gezocht."

Gy hebt ook de gunst der Braaven,

door uw vlyt en geest gekocht:

Gy doelde ook door al uw werken ,

ook die van uw tedre jeugd,

Op den lof der waare vrienden

van de Godvrucht, van de Deugd: Dit getuignis is ftrikt waarheid;

hier hangt elk zyn zegel aan, Die uw fchriften heeft geleezen; j -4-

die uw. kan en wil verdaan: Drong wel ooit een laakbaare eerzucht

op uw edle denkwys in?

Was de naam van Dichteresfe

u zo waard' als van vriendin?

Was

Sluiten