Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 22j

J£y dis onder 't lezen denken ,

ftonden fteeds aan uwe zy': Laat hier de ondervinding fpreeken;

wie ontving ooit zo veel eer? Hoe veel eekijer heeft gefchreeven,

elk, die fmaak heeft, vraagt naar meert Wie fchreef immer zo gemaklyk?

wie heeft zo veel afgedaan ? En wie toont van bekker's vlugheid

immer ons een voorbeeld aan ? Ernftig, boertig, geeftig, ftichtlyk,

yrolyk, ftaatig; 't fchynt voor haar, Inderdaad, geen werk te weezen;

ondervinding leert dit klaar: Pas krygt onze Natie kennis

dat ze in proza fchryft of dicht, Of zy vraagt, vry ongeduldig:

„ Komt dat werk dan nooit in 't licht?"

$ Myn bekker! in uw leven

P 3 wordt

Sluiten