Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«i MENGELWERK.

van uw' geest en oordeel ziet 3 Maar in uw beminlyk byzyn ,

hartelyke vreugd geniet; Die uw haaters durft verachten;

rjooit uw laffe vrienden fpaart; Die in 't woên der tegenheden

fteeds voor q zig heeft verklaard; Die met u, gantsch onverfchillig,

pf men dit ook pryze, of fmaad', Stil den fchoonen weg bewandelt

die naar 't ryk der gecften gaat: Deze Vriendfchap, zo zy immer

dit rampzalige uur beleeft; (wolfje derven — ach ik voel reeds

hoe my al myn kracht begeeft Deze Vriendfchap zal haar droefheid,

zal haare pnuitfpreekbre fmart, Dan verbergen in haar kamer,

dan verfmooren in haar hart l Deze Vriendfchap zal de wereld /

Sluiten