Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m M E N G E L XV E R R.

van haar bekker's lieven aajtj Vin haare eerbied voor de Godheid ;

haar vernuft, zo opgeklaard! Van haar hart, zo zacht, zo vrouwlyk,

fteeds tot weldoen uitgebreid; Van haar lieve , kunftelooze —

kinderlyke eenvoudigheid, Waardoor zy, Hechts voor de oprechtheid ,

en de goede trouw gefchikt, Dcor de haatlykffe pharakters,

menigmaaleh was verftrikt; Hoe zy, van haar W2arde vrienden ,

inderdaad werd aangebeên; Ieder haar om 't meest beminde ;

t

zo blymoedig! zotevreên.' Dan gaat zc uit het Celdersch huisje,

met haar vrienden, 't bosch wcèr in3 En fhoolt nog een hand vol bloemen

op het graf van haar vriendin.

Sluiten