Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 041

En mogt ik 't geen ik denk aan u weèr aanbetrouwen, Bedaarder zoude ik dit myn treurig lot befchouwen:

Myn hart geraakte ook weêr in rust,

Zo u zyn lyden waar' bewust.

Is dit my zyne liefde toonen?

Ik wil, maar kan ik hem verfchoonen? 6 Neen! hy heeft my niet vergeeten; 't kan niet zyn; Myn hart pleit voor hem; neen, hy kan dat hart niet hoonea. ö Wreede Jalouzy! zielpynigfter! verdwyn , Verlaat my, doe my toch niet langer zo veel lyden!

Ach, hemel! nu hy lea kust —

Gewis, zy kan zyn oog verblyden ; Gewis, hy mint haar; hy, hy is haar hartenlust; Gewis, hy mint haar; och! my heeft hy reeds verftooten!

Helaas , hoe is myn geest ontroerd! ö Myn gedachten! waar, waar word ik heen gevoerd! Geheugen ! moet gy ook myn zielsverdriet vergrooten? Hy is myn hart onwaard'; dat blykt nu wel; ik tracht

My van die zwakheid te geneezen:

Q In

Sluiten