Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24Ö MENGEL W ER K.

Ja, tiesa zegt wel, dat hy my zyn rachel noemde,

En myne aanvalligheden roemde: J}y vleit my mogelyk, geliefde hartvriendin! Heeft hy u ook gezegd: „ Weet dat ik rachel min?"

(Hy weet, gy hebt al myn vertrouwen; Voor tirsa, weet hy, hoeft hy zig niet te weêrhouéa:) Heeft hyu ook gezegd, (maar vlei my echter niet:) ,, Myn rachel zy gerust; zy maatig' haar verdriet; ,, 'k Zal, wat 'er zy gebeurd, altoos haar jacob weezen." Wat hebt gy toch uit zyn gelaat wel kunnen leezen ? Zyne oogen - fpiaken die? (gy kent hun flerke taal;)

Geef my rt omdandigde verhaal —» 't Geringde is van belang — heb ik geen dof tot vreezen?

Hebt gy ook in zyn hart gezien ?

Bemint hy my ? doet pligt hem vliên ?

Hy mint dan lEa niet! maar kan hy haar verdooten? Myn Vader! gy alleen zyt de oorzaak van ons leed, Dat ons zo deerlyk treft; (is ooit een Vader wreed .') Ons huwlyk, was dat niet mei uwen wil beflooten?

Air

Sluiten