Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C vil

Be Patriot op het Land. Wijze: Mij dacht, ik lag tjt

fliep, 't was in zoo'n vremden lande. . BI. 166

Qe Kristen-Patriot. • • i I7°

De jonge Patriot. Wijze : Vreest men in Leyden 't oproer niet —r- waarom? . • 17^ De jonge Echtgenooten in een" Lentemorgen. Wijze: La

Danfe n'est, pas ccque j'aime. . . 174,

D.e.Qostin die-Vaarer. Wijze: Een fehrander Advocaat — 178 llerfstlied. Wijze : il/s» Hort Jleeds F L o 11 a's £«»/?<;»

roemen, . <i * .18%

ij; 't naderen van den Winter. Wijze: Hoe zoet is

daar de vriendfehap woont! . . 186

*t Zingende Kind. Wijze 1 Schoon bloemgewas en jeug.

dig kruid. . . ~ . 19»

"i Zesjaarig Meisjen. Wijze: Wel, wat of mijn k'mdjeu

fchort? . . . .199

$fi vergenoegde Grijsaard. Wijze: Haort annaatje ! ik zal utrhaalem. . . $t& vergenoegde Grootmoeder- Wijze: Wat is, ons «l

ff^J gsgeye* (SZ. . . sqft.

LOF-

Sluiten