Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET VADERLAND. 9

"f LAATST VAARWEL

VAN DEN

PATRIOT.

Wijze: Amour! jimourl

'\^aarwel! vaarwel mijn Vaderland ! Ik dien', ik dien' geen' Dwingeland! Vaart wel mijn Vrienden! omhelst mij teder! Ik zie u nimmer weder! Hoe klopt dit hart! wat duldclooze finart! Mogt ik mijn goed, mijn bloed, mijn leven Voor't Vaderland, voor Vrijheid geven !

Maar 't is te laat! het is te laat! Ik worde uit Vaders erf verdreven ! Vaar altoos wel, mijn landgenoot! Zijt vrije burgers voor uw' dood!

A 5 va-

Sluiten