Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET VADERLANDi 15 D E

V R IJ E MINNAARES.

Wijze: Wat is het fchoon, het menschdom enz.

J^ooit zal mijn hart voor flaaffche zielen kloppen;

Vrijheid I voor u ontluikt mijn jeugd. Zacht blinkt de dauw op jonge bloesfemknoppen ,

Als ons het daagend licht verheugt:

Zo pronkt de zucht voor 't Vaderland,

Als 't jonge hart door liefde brandt, (bis)

L1 cest zal nooit mijn fiere ziel bckooren.

L1 c e s t ik haat uw' valfchcn aard: E el hart, als ik, op vrijen grond geboren,

Eeihart is al mijn agting waard.

Geen laf gevlei onteert zijn deugd —

Keen —— waare grootheid kroont zijn jeugd.

LH

Sluiten