Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR. HET VADERLAND. 2g

Hoe dikwijls liebt ge in *t lentegroen

Hier aan mijn borst gerust! Hoe dikwijls lub ik hier uw fmart

Al troostend weggekuscht!

Mijn roosje! ik zag uw lieve jeugd

Door zieierouw verpest; Geen voorfpoed kroonde uw wisfiend lot —<•*

Mijn Dief! — in 't fterfgewest.

Mijn liefde was uw heil — uw vreugd,

Gij waart mijn zaligheid; 1 Ons hart (laat op den zelfden toon —•

Mijn roosje! — in de eeuwigheid. —«s

Ons hart Haat op den zelfden toon! —-»

Mijn roosje leeft voor mij; Cods liefde kroont haar tederheid}

Mijn meisjen mint mij vrij.

B 5 De

Sluiten