Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HÉT VADERLAND. 29

ft Menrclienlicfde! 6 Krisrenleert

Gij hebt haar z'e! gevleid; Mijn roosje wandelt, aan uw hand,

Vol vreugd naar de eeuwigheid.

Ik volg n —— liefling van mijn hart!

Uier, op uw zvijgend gr.rf

Hier rolt het fterfiied op mijn vreugd

Van bleeke lippert af.

Mijn roosje! ik zag uw teder hart

In 't uur des doods verflaauwd; Ja 'k heb uw reeds veftlijfdc hand

Met traan op traan bedaauwd.

*k Heb (hikkend op uw' kouden mond

Den jongden kus gedrukt; Nog ééns ontblootge uw brekend oog,

Door tederheid verrukt.

„ Ar..

Sluiten