Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 LIEDE REN

„ 'k Zal haar met mijn morgengroet „ Dit bevallig tuiltjen bieden. I, 6! Doe nu haar flaapjen vlieden ——

:, Schoone heldre morgengloed I rt

Vrijhart ziet een minziek duifjen,

Dat in borst cu vlèrltjens pikt; Vrijhart vangt het zorgloos diertjen,

Daar 't in 't groen zijn pluimen i'ehikr.

i, Dicrtjen! (fpreekt hij) vrees gceii leed J s, Laura zal dccz' angst vergoeden, i, Vleiend zal ze uw leven voeden,

„ Als gij van haar kruimtjens eet. „ Och ! ontwaak, mijn lieve lauiaI

Nee:n uws vriends gefchenken aan, „ Loon mij met den kus der onfchuldt

„ 't Beeld der zuivre leliblaan."

V ri>

Sluiten