Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gS 1I E DE1EN

Mijn Vriend! als eens een bloozend wichtje*

Hier aan mijn' boezem fchuldioos fpeelt; Dan toont mij' 'u vriendlijk aangezigtjen

De lieve trekken van uw beeld. Mijn Gaé! dan zien we in gulle lachjcns

De zaligheên, die onfchuld baart; En 't vleiend kind gewent, al zachtjens» Aan 't- rustloos wisflend lot der aard.

Mijn hart za! hemelvreugd verfaamlcn.

Mijn Vriend! hoe wordt uw ziel bekoord, Wanneer ge, in 't afgebroken ftaamlen,

Den lieven naam van Vader hoort! 6 Ja! wanneer ge uit halve woonljcns, Dien lieven naam het eerst verftaat; Dan Loeien nieuwe huwlijkskooidjens, Terwijl ons hart door wellust Haat.

Mijn

Sluiten