Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET VADERLAND. 43

Liefde-pnndjenl *t Foeslig handjen Streelt den boezem, dien gij zuigt; God! bewaak 't ontluikend plantjen, Dat reeds van uw gunst getuigt.

Schuldloos vleien —

Hulploos fchreien —r Alles wekt mijn tederheid; •SUK dit, zelfs bij de cnglcnrcien. Spraakloos om befchenning pleit.'

Zorgloos -fpeelend, Vrolijk-ftreeleud Kent mijn wicht geen angst, geenfmart;

Zorgloos in mijn armoê deelend Schuilt het zacht aan 't moederhart.

Lieve roozen

Zie ik bloozen Op uw kaakjens —< vleiend kind 1 God! ik voel mijn zorg verpoozen, Daar gij vreugd en onfchuld mint.

Sluiten