Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^ iiÈDEltÈKl D E

B R A A V E VADER

AAN Z IJ N*

ZOO N.

"Wijze: jtfvec les jeux dans le viÜagei:

IV-tijn Zoon! gij treedt de roozenpaderi

Der kommerloozc kindsheid af; De glorie wenkt U volg, mijn Jonglinj!

Of kruip vcragt naar 't zwijgend graf. 6 God! dit denkbeeld doet mij bloozen ^

Gij kruipend — gij ontaard— veragt?..; MjnZeon! waart ge in uw wieg dan fcbuldloos.

Beroofd van moedermelk, verfmacht. (fö.)

Een'

Sluiten