Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 I/IEDERE If

De grijsheid doe mijn ktagt verwelken I

Geen nood ! in u herleeft mijn moed. Jal 'k heb een echte telg van i;ato,

Geteeld — befchermd en opgevoed. Geen laffe praal, geen dartle zeden

Ontadelden uw afkomst ooit; Geen wellust mengt verzengde bloemen

Met leliblaan, die de onfcbtild ftrooit.

6 Roeml 6 blijdfehap van mijn Icvent

Geen wraak, maar trouw aan 't Vaderland Geef, als de wijsheid 't recht verdedigt,

Het ftaal voor Vrijheid in de hand. — Voel, wat natuur en pligt dan vergen ;

Dit oord zij dierbaar in uw oog; Dit oord waar de eerfte vonk des levens

Uw hart in moeders fchoot bewoog.

Kom,

Sluiten