Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET VADERLANS. £~

Ons vrij, ons huizelijk geluk

Ontduikt liet oog der nijd : Dat jèhitttend ftof den flaaf verruk'.

Ons kei! verduurt den tijd.

Wijn luiwiijksvriend! ons farare

Klopt zalig, veelt geen {taart, Zie 't kind, dat aan mijn'boezem hecht — Gevoel, hoe 't banden voor onze echt Met vleiende armpjens vlecht.

Mijn huwlijksvriend! vernoegde rust

Lacht op uw gul gelaad, Daar 't hart, geen zelfsverwijt bewust,

Door reinen wellust flaat;

Gij fhiaakt den loon der deugd.

De vrijontioken jeugd, Der panden onzer tecdre min , Zoog van uw trouwe zielvriendin De melk der vrijheid in.

E 2 De

Sluiten