Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDEREN

Juichende Oudren ! welk genoegen! Weet ge iets bij uw lot te voegen?

't Leven huppelt, wel te vrcên,

Om het lachend kraambed been. Blijde hoop ftrooit lentebloemen; Zoudt ge uw lot niet zalig noemen?

Ziet, — een zorgende Englenwacht

Dekt het wanklend wtegjen zacht.

* *

I> 8

Sluiten