Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS<5 LI EDEREN

Hij zweert zijn trouw aan 't Vaderland;

Maar fpot met eed en recht, Zo dra der braaven lot en ftand

Hem 't laag gewin ontzegt; Dan kusebt bij, neêrgcknicld, de vuist, Die Vrijheids gloriczuil vergruist,

En juicht, en juicht, en juicht,

Ban trapt bij in 't onfchuldig bloed,

Dour woede en baat geplengd, Daar gouddorst, door een' woestcn gloed,

Het flaauwst gevoel verzengt. De deugd, wier recht hij heeft befchreid, Wordt, nu zij om befchenning pleit. Vervolgd, vervolgd, vervolgd,

©eeji

Sluiten