Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hé LIEDEREN.

Als ik hier op doornen trede, Dan ook gaat mijn Vader mede;

Ja — door droefheid overmand, Roep ik in het bitterst lijd 'n : Veder wil zijn kind kastijden l

Et — ik kusch mijn Vaders hand.

Dat de boozen mij omgaven, Loeren op mijn dierbaar leven;

Ik — ik ben in God een held! Vader hoorde fteeds mij klagen ; 'k Heb den vijand vaak verflagen ;

Door mijn' God behield ik 't veld.

Moet ik als een vreemdling zwerven, Goedren, vrienden, maagen derven;

Vader ziet zijn hulploos kind; Kooit zal hij mij heel verlaten ; Of kan God zijn kindren haaten ?

'k Weet ■"•» dat hij mij eeuwig mint.

Waai

Sluiten