Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOQR HET VADERLAND. 13?

Maar boe, mijn ziel! vergeet ge uw waarde?

Ik niet uw Schepper wijs en goed? Gij zelf misvormt deez' heilvolle aarde,

Waar deugd den wrangften kelk verzoet. Kan 't wisdend lot mijn' moed doen zinken, Daar de eeuwigheid haar' glans doet blinken, Als 't licht der blanke maan Op Tchaduwrijke pain ? Droog weg die traan \

Doof, Godsdienst! doof de gloênde vonken,

Door wanhoop in mijn ziel verfprcid ; Geen fchepzel is 't beftaan gefchonken,

Mijn Schepper! tot rampzaligheid. Volmaaktheid kan geen' glans doen fchittren , Waar fmarten 't grootsch gevoel verbittren; Volmaaktheid breidt zich uit, Als 't aanzijn blij ontfpruit, En vreugd ontfluit.

I 5 Wit

Sluiten