Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ifltf. LIEDEREN

Geen wanhoop fchroeit, door woedend vuur, De teedre banden der natuur,

Zo lang de [loop blijft vleien; Zo lang de hoop baar' He, en lach, Schoon rainpfpocd [tormt, nog Ipleglen mag

In traancn, die wij fchreien; Zo lang kan dwang 'l Hart niet boeien —- vreugd kan bloeien,

Zelfs in 't duister, Zacht beglansd door morgenluister.

6 Blijde Hoop ! de jammcrkelk, — Door u gemengd met blanke melk

Uit waarheids troostbron boezem ; —■» De jammerkelk baart angst noch fchrik; Neen, in 't rampzaligst oogcnblik

Ontluikt de lcntcblocsfem ; Uw gloed wekt moed, Roozcnknopjcns, met de dropjcns

Van uw' morgen Zacht bepaercld, bannen zorgen.

6 Zaal-

Sluiten