Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IEDEREN

Uw liefde, 6 God! zij lof gezongen, Uw liefde wordt door duizend tongen

Het zielenoflbr toegebragt; Uw liefde doet verrukking gloeien, Uw liefde, ó God ! verbreekt de boeien

Der diepgetroffen denkingskragt.

Wie kan *t verdorven jaar herdenken,

En God' geen dankende offers fchenken ? —

Geen offers van ontwaakt gevoel? Wie zag, fchoon fmart op finart hem griefde, Geen blijken van Gods vaderliefde?

Och! dat geen dankbre vreugd verkoel'1

Natuurgenoot! zo voorfpoedsroozen Bevaliig langs uw paden bloozen,

Lees dan Gods '.rouw — Gods liefde alom ; Nooit moet uw ziel aan trotsheid wennen, —■ Blijf God in 't fpelend windje erkennen ;

IS'atnur drek,' u ten h.iligdom.

Be.

Sluiten