Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 30,

Extraófc uit de Refolutien

van de Heeren Staaten van Holland en Weft vriesland, in haar Ed. Groot Mog. Vergadering genomen op

Donderdag den 26 Februarj 1784.

DE Heer Penfionaris van Zeebergh heeft ter Vergadering gerapporteert, dat de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem, en verdere hun Edele Groot Móg. Gecommitteerden tot de zaaken van de juftitie, met GommifTarifTen van den Hove, in gevolge en ter voldoening van hun Edele Groot Mog. Refolutie commhToriaal van dén 6 deefer maand, geëxammeert hadden eene Propofitie, den 3 bevoorens door de Heeren Gedepteerden der Stad Amfterdam, op fpeciale lait van de Heeren hunne Committenten, ter Vergadering alhier gedaan, betrekkelyk tot de materie van- furcheance van betaaling ; als meede het Advis door Praefident en Raaden van den Hove ter requifitie van hun Edele Groot Mog. op de evengemelde Propofitie gefuppediteert.

En dat fy Heeren Gecommitteerden de gronden, by de voorfz Propofitie tot het doen ophouden der furcheances van- betaaling bygebragt, ten uiterften billykr en regtmatig hebbende gevonden, geoordeelt hadden de Propofitie felve in het algemeen favorabel aan hun Ed. Groot Mog. te moeten voordraagen; terwyl fy teffens hadden begreepen, dat, fal het misbruik, dat 'er;

//. 'DEEL, A voW

Refolutie op de Propofitie van Gedeputeerden deiStad Am. (lerda™ , betrekkelyk

tot de materie van furcbean' :e.

Sluiten