Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATKUNDIGE

AANMERKINGEN

ö V £ K

;de tegen woordige omstandigheden.

T er tv yl ik de Geschiedenis der Fra/u scha Staats - verandering beschreef, ku>a~ men my eenigc aanmerkingen in <den zin, welke de leidraad en kortheid van het verhaal my genoodzaakt hebben ugter wege te laaten. Ik heb 'er eenigen uitgekoozen om dezelve in een bundel uit te geeven, en ik biede dezelve aan in dien eenvoudigen en onopgecierden styl welke my in het eerst uit de pen gevloeid

%

3D e gnoote afwisselingen 4er ondermaan

A

Sluiten