Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

het geboren wierd, voorby zyn. De onwetenheid is even als de nagt, welke noodwendig voor den dag plaats maaken moet. Het bygeloof word in de duisternis geboren ; in derzelver akelige stilte groeit het aan : het is gruwzaam en schrikbaarende op het uur , wanneer de spooken , geesten , nagt - gezichten , vreesselyke droomen en wilde dieren het aardryk bemachtigen, en den mensch verschrikken of verslinden. Het verdwynt met den dageraad , wanneer men de voorwerpen kan onderscheiden welke ons in het duister vreeze hebben aangejaagd , en wanneer het verscheurend gedierte zig in de bosschen gaat verschuilen.

V L

De leenheerschappy moet eindigen wanneer het volk zyne rechten herwint, wanneer de leen-bezitters, welke koningen waren, niet meer dan bevoorrechte bezitters zyn; wanneer de leenheerschappy , door in 't oneindige verdeeld te worden , zodanig verdund en gesplitst is dat dezelve geen vast lighaam uitmaakt; wanneer de adel,

Sluiten