Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5 )

ren ter andere door vorsten. Doch deeze zullen ia den aanvang voordeel behaalen , om dat zy , gelyk men zegt , met welgevulde handen pleiten. Deeze gevegten zullen omveders zyn, welke de omwenteling zullen doen typ worden.;

X x.

H f t nadeel der volkeren bestaat in hunne onwetenheid, hunne verstrooying , der verschillendheid van taaien , gewoontens , wetten en zeden, inde domheid der byzondere volks-party-zucht. De koningen hebben legers al het goud der volkeren en de gewoonheid deroppermagt. Zy spreeken alle de zelfde taal; zy hebben afgezanten, verspieders, onderhandelingen en tractaaten , de spoedigheid der wil, der eenstemmigheid en der uitvoering , en een .eder weet dat zy allen bloedverwanten zyn.

xxi.

Over 'talgemeen gesprooken heeft eene nieuwe waarheid ten minsten dertig jaaren

Sluiten