Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(37 )

broeders, welke wederzydsche rechten en pligten hebben. De verklaaring der volksrechten is dezelve als die der rechten van den mensch: vryheid , veiligheid, eigendom , gelyhheid en wederstand tegen verdrukking , zie daar het algemeen recht Deeze waarheid is voorbaarig; doch niette-min is het eene waarheid. Frankryk heeft het staats - gestel van één volk gemaakt; volgens die zelve grondbegmzelen zal men eens de staats - vorming aller volkeren inrichten.

Die geen welke zegt dat de volkeren en rederingen eene andere zedekunde moeten aanneemen dan die der byzondere menschen , lastert de menschelyke natuur, en bewyst dat hy onweetend en dwaas is.

X L V I L

Het menschlyk vernuft is tot in het oneindige voor volmaaking vatbaar; waarom zoude het niet even eens in de staatkunde zyn > Men merke aan , dat. de beschreeven geschiedenis der menschelyke maatschappen niet eens tot drie duizend jaaren opklimt,

L 6

Sluiten