Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"(4i 3

Z\R onderling vermoorden om 'die staande te houden ! zou dan eene dubbelzin ter kwaader trouw, eene staatkundige verraadery , verschoolen in ééne regel van een groot verbond tegen den zin en den letter van het zelve, geheel Europa in vuur en vlam zetten ! Beheerschers der waere d , indien God u deszelfs beheering geschonken heeft, is het dan om uwe bezittingen met menschen-bloed te begieten ? Indien gy die heerscbappy aan de volkeren verschuldigd zyt, is het dan om dezelve als beesten te doen slachten ?

L.

Indien de Elzas een leengoed van het keizerryk is , zou de koning van Frankryk recht hebben om op den ryksdag zitting te neemen; indien hy dat recht niet heeft, is ook de Elzas geen keizerlyk leengoed.,

L I.

'En is in Europa eene geestelyke leenheerschappy ; een verheven en zelf godde-

Sluiten