Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47 5

bronnen afleiden om die elders te doen .loeien. De uitwerking deezer noodwend,£ heid is, ik beken het, gestremd door de dwaasheid van eenige mogenhedenom ve Lringento willen maaken.dat ,s om an-

dere natiën eilanden, havens , volk - plan til te ontrokken om hun koophandel tmgen us sterk machtig te worden, even gei} man een zwakkeren van deszelfs plaats 11 Doch deeze uitwerking is een hewys van de oorzaak , wyl °verwe,d, ring aanvangen dan om hophandel te dry ven, 'er het genot van ,e smaaken ,en ver volgens eene stille rust tc gemeten. Ook Tet men dat de oorlogen mm hardnekkig ,7n dan bv de wilde en onbeschaafde volden de legioenen schieten elkanderen met

SefdheidL neêr; de krygshelden groe,en eikanderen «leer zy z.gvermoorden, de vTandelyke soldaaten bezoeken den andeZ vol den veldslag, gelyk men te zamen

Het zyn niet meer de nauen , zeil met ae ktin en, welke vechten; het zjm egen bezoldigde huurlingen-, het zyn speel

;„ wplke ieder niet meer dan part yen , m wci^e ieuc

Sluiten