Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(48)

zyne uitlage verspeeld, en geensints om zyne geheele bezitting : kortom , de oorlogen welke eertyds eene woedende razerny waren , zyn thans niet meer dan eene dwaasheid.

L I X.

Wy , welke slechts tot het volk behooren , doch welke de oorlog met ons goed en bloed bekostigen, wy znllen steeds aan de vorsten voorhouden dat de oorlogen alleen voor hen dienstig zyn; dat het vorsten kortswylen zyn , welke niet behaagen dan aan hen die ze aanrichten; dat de wezenlyke en .rechtvaardige veroveringen die geene zyn , welke ieder ten zynent maaken kan door den landman te verlichten, door den landbouw te begunstigen, door de menschen en de andere voortbrengzels der natuur te doen vermeerderen ; dat het alleenlyk op deeze wyze is dat de vorsten zig het evenbeeld Gods kunnen noemen wiens altoos werkende wil altoos schept' Zo de vorsten voortvaaren met ons in krygsgewaad te doen stryden en moorden, zullen

Sluiten