Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

tot eens de volkeren van hunne d» aaa ken to eens iyn | en zo de

f'Xnno vohin, zullen ons op komnge» nob T)ea 0I1s ver-

het slagveld b.geeven v *uU«

looze kinderen.

L X.

DE redenlooze haat der natiën zal opjje reuc Vnnineen hen niet de

:Cs,:;rtÏ:votenge,eetenenbe,Uea

eigendommen.

L X ï.

. lon voort"ang der reden stipt ^[eïj kan den voonaau0

berekenen.

L X I I-

Wr sterk - gesteld lighaam van Indien het scei^ b ^

Sluiten