Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

21

gewezen, het hoofdzakelijkfte zal ik hier ter onderrigting, waarfchuwing en overreding voor Ouderen en Opvoederesfen, moeten herhaalen. Elk waarneemer van het menschdom , die in de groote weereld geleefd heeft, zal mij moeten toeflemmen, dat aan de jonge meisjens, in weerwil van allen uiterlijken dwang van opvoeding, in voornaame huizen, en die zij onder dezelven rekenen, te veel wils gelaaten, en haare neiging tot allerleije kleine grilligheden en luimen niet genoeg bepaald wordt. Men gaat dikwils met de dochters zoo omzichtig en verwijfd om , als of zij wezens van een hooger geflacht waren, en als of zij tot alleenheerfcheresfen der menfchelijke Maatfchappije gevormd moesten worden. Ouders, dienstboden , vrienden, nabeftaanden, brengen het hunne daar toe bij, en al deed het geen mensch, zoo zouden het nogtans de veel te zwakke, en veel te toegevende Grootmoeders doen, die onder alle volken, en luchtftreeken, terwijl zij misfchien haare eigene kinderen vergeeten, gewoon zijn haare Neefjensen Nichtjens door het toegeven van kwaade gewoonten, natuurlijk en zedelijk te bederven. Elk huisgenoot fchijnt zig verdienftelijk te willen maaken, door niet alleen aan de kleinfte verlangen der kinderlijke eigenzinnigheid te voldoen , maar hnn zelfs daar in voor te komen. In veele huizen zijn derhalven de geftrengfte en bepaaldfte beveelen gegeven, die niet zelden in 't befpottelijke en ongerijmde vallen. Wie deeze beveelen niet naauwkeurig in acht neemt, wie het ijdele meisjen niet door toegevendheid helpt bederven, en zedelijk vergiftigen, wie haar niet met liefkozingen overlaadt, ofwel eene ftrengere opvoeding aanraadt, wordt voor eenen eigenzinnigen vijand van kinderen B s ge-

Sluiten