Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 CHARACTER - SCHETS

wortelden hoogmoed en eigenliefde, treedt nu langzamerhand het op zig zelve verliefde, op alle kunften der ijdelheid afgerichte , door zwakke Ouderen en dwaaze Opzieneresfen bedorven Meisjen, de groote weereld in, en verlangt thans natuurlijker wijze daar in diezelfde eerbiediging, dat zelfde voorkomen, en vleiend toelachen, het welk zij in haar's vaders huis gewoon was te ondervinden. Zij meent, dat zij ook aldaar eene gelijke rol, als hier, fpelen kan, dat men ook aldaar aan haar het verlangde ontzag niet durft weigeren; maar de zaaken in de groote weereld zijn zoo niet gefield en ingericht, als zij in het ouderlijk huis, en onder het opzigt van eene zwakke Moeder en Opvoederesfe, waren. Aldaar zijn zoo veele onverwagte uitzonderingen, zoo veele hoeken, en zoo veele ruwe ftooten , dat het onervaren Meisjen, door zoo veel kleine en ijdele hoop geleid, zig dikwils in een geheel ander gewest der weereld meent te bevinden. Zij bemerkt wel ras, dat de meenigte van bewonderaars en vleijers in verre na zoo groot niet is, als zij gewoon was zig dezelve te verbeelden; dat men zonder bevalligheden van geest bijna overal eene ellendige rol fpeelt, en dat fchoonheden zonder ziel alleenlijk de waarde van fraaije ftandbeelden hebben, bezien worden , maar flechts zeldzaam, en bij een verftandig man nooit, eene aanhoudende neiging tot achting en liefde verwekken. Zij leert menfchen in mee-

nig-

fiuitende waarde verfterkt worden. Wij doen alles, om aan haar in de Maatfcbappij, throonen voor haar, en kete? nen voor ons te vertaonen. —

Sluiten