Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

35

eigenzinnigheid en koelheid, door zijne eigene Vrouw zelve wordt te rug geftooten ; wanneer hij, voor alle zijne vlijt, geene vriendelijke oogwenk, geen bewijs van vrouwelijke dankbaarheid en tederheid, verkrijgen kan; wanneer de eigenzinnige zottin hem over niets, dan over de ingebeelde zieklijkheden van haar lichaam , onderhoudt, en door die inbeelding het geheele huisgezin tot een last wordt; wanneer zij de goedhartige vragen van haaren Echtgenoot met onftuimigheid beantwoordt, zijne omhelzingen met bitsheid afwijst, zijne fpijzen met gal vermengt, zijne onfchuldigfte genoegens , door haar onaangenaam voorkomen , en haar gebrek aan deelneeming, bitter maakt, en alle gelegenheid tot huisfelijke twisten opzoekt? Hebben deeze Vrouwen geenen lust in het huisfelijk leven, dan gevoelen zij zig oogenbliklijk in een kwaden luim , wanneer zij niet altijd in woelige gezelfchappen leven , geene ongebondene vrijheid in den omgang met het Mannelijk geflacht genieten kunnen: En worden zij geheel en al door de mode, en haaren lust tot verkwisting beheerscht zonder een warm gevoel voor huwelijks gelukzaligheid te hebben, dan heb ik aan haare Mannen niets beters, dan den dood zeiven, toe te wenfchen.

De eigenzinnige gevoeligheid wordt over 't algemeen ligter, dan eenig ander gebrek in het character, tot eene gewoonte, en is daarom ook ongeneeslijk, dewijl de lijder zig doorgaans van zijne kwaal niet overtuigen wil , of, wanneer hij die gevoelt , de fchuld op anderen gewoon is te fchuiven , of wel in dit voorkomen zeiven behaagen fchept. Die altijd een treurig gemoed heeft, en alle zijne gedachten met eene zoort van bitterheid en gevoeligheid voortbrengt, C a zal

Sluiten