Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

73

onrecht; zoo weet ik niet, of 'er een bejammerenswaardiger fchepzel op de weereld, dan de Man van zulk eene ziekelijke , zwaarmoedige en zottelijk gevoelige Vrouw, zijn kan.

Maar ook de goedaartige Vrouwen van deeze clasfe worden, fchoon zonder haar opzet, zeer dikwils de geesfels haarer Mannen. Zij gevoelen haar onrecht, en ftrijden met haare donkere luimen en gevoeligheden; maar zij kunnen zelden eene overwinning over dezelven bebaalen, en begaan dus, zekerlijk niet op aanrading van haar hart, maar enkel in de hitte haarer gevoeligheid , dikwils alle de zwakheden , welken eene waarlijk kwaade luim in andere Vrouwen van een flecht character gewoon is voor den dag te brengen. Zij gevoelen zig, onaangezien haare goedaardigheid , oogenblikkelijk beledigd, fchoon bet mis* fchien niet eens het geval was; het bloed klimt haar naar het hoofd , zij worden zwaarmoedig, zij huilen van kwaadheid , zij loopen haastig heen en weder, zetten het taaij geduld van den Man tot tegenfpreken aan, en hebben eerder geene rust, dan na dat 'er eene loutere woordenftrijd veroorzaakt is , en de vlam des toorns ook in anderen begint te ontbranden. Zij maaken ons de bitterfte tegenwerpingen , wanneer wij in zaaken, waar door haare hartstocht in beweging gebragt was , onverfchillig blijven; zij willen ons door onftuimige aanvallen in haar belang trekken , fchoon zij geene gronden van het verftand voor zig hebben. Zij willen niet alleen over ons gevoel, maar over ons geheele charaóter heerfchen, of door hanre gevoelige neêrflaotigheid daaden van ons afpersfen, die geen verftandig Man voor den rechterftoelvan zijn geweten verantwoorden kan. Ik houde deeze zoort der

vrou-

Sluiten