Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

8i

deugdzamer voor Echtgenooten en Kinderen, als de hoogverlichte , boeken*fchrijvende , en volgeestige Konst-vrouw van .onze eeuw.

Deeze gemaaktheid en vrouwelijke gevoeligheid met opzigttot de befchaving van den geest, is bovendien klaariijk blijkbaar in onze dagen. Zij beftaat duidelijk in een tasten naar veelweterij, en in de gezochte uitdrukking van een fijner gevoel en fmaak, en loopt dan niet zelden op de overdrevene konst van de Romans uit. Geen verftandig Man zal aan de Vrouw de vorming van haaren geest, en van haare gevoeligheid ontzeggen , en geen menfchen-kenner zal aan den weinig bekenden hu art kunnen toegeven, dat het verftand van het vrouwelijk geflacht zig tot niets verders, dan ten hoogften tot eenige kundigheid in de Latijnfche taal, zoude kunnen uitftrekken (f); maar geen verftandig Man zal zig eene Vrouw tot Gemalin verlangen, ciie deeze befchaving verder, dan het

vrou-

(t) » De ouders", zegt deeze geleerde, maar wonderlijk redeneerende Spanjaard, „ die verftandige kinderen „ verlangen, en wel zulken , die tot wetenfchappen be„ kwaam en gefchikt zijn, moeten vooral zorgen, dat hun „ Jongetjens geboren worden, want de Meisjes kunnen, „ uit hoofde van de koelheid en vochtigheid van haare kun„ ne, geen diepdenkend verftand verkrijgen. Wij zien wel, „ dat zij met eenigen uiterlijken fchijn van bekwaamheid „ over ligte en gemakkelijke ftofïën fpreken, en zulks dan ,, nog in gemeene uitdrukkingen en ftraattaal: Voor 't ove, rige, wanneer zij tot de beöeffening der wetenfchappen „ opgeleid worden, kunnen zii niets leeren en begrijpent

II. Deel. F dan

Sluiten