Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoo CHARACTER. - SCHETS

behoefte te zijn. Dit ligt in de natuur van deeze zucht tot verovering, en in haare aanmatigingen zeiven , en moet ons bij alle Coquetten, die wij kennen dadelijk in 't oog loopen. De ijdelheid is eene nimmer rustende drift van het vrouwelijk geflacht, en van een onbedwingbaar vermogen. Een Man, of meerdere Mannen kunnen fterven , of ontrouw, of verleid worden, men moet derhalven, — dus zal het minziek Vrouwsperfoon denken, — in geval van nood en uit voorzorg, een onbepaald getal derzelven in voorraad hebben, op dat het haar daar aan nimmer gebreke, en op dat 'er nimmer een ledig vak in het Rijk der ijdele Vrouw ontftaa. Maar juist uit deeze listige en onredelijke voorzorg, uit dit bewaren van verfcheiden flaven te gelijker tijd, uit deeze onverzadelijkheid der vrouwelijke Coquetterie, ontftaat langzamerhand die ongelukkige wankelbaarheid , die verachtelijke ligtzinnigheid van het character, en die arglistige konst van veinzerije en huichelarije, welke men bij alle Coquetten , zonder uitzondering , aantreft, gefield, dat zij al niet misdadig zijn mogten. De Coquetterie zal zeer fchielijk de geheele denk - en handelwijze der Vrouwe doen ontaarten , zoo dat zonder dezelve in haare ziel niets kan omgaan, en zij zelve de ellendigfte Slavin van haare hartstochten wordt. Voor haaren rechterftoel, en door denzelven , wordt alles beflist, wat gefchieden en niet gefchieden moet. Zij verandert op de wonderbaarlijkfte wijze haare ontwerpen , zij ftookt Familie - twisten aan , zij wint en verlaat vrienden en vriendinnen, zij wint nieuwe lluipwegen tot ons hart, zij legt ons nieuwe valftrikken, zij verwekt in ons minnenijd en wantrouwen, zij waant te hebben warmte van gevoel, van

lust

Sluiten