Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio CHARACTER - SCHETS

„ De eerfte gaat langzamerhand van de eene verftand* „ houding tot de andere over, de tweede houdt het „ met verfcheiden Mannen te gelijk. De eene wordt „ door haare driften en zinlijkheid, de andere door „ ijdelheid en lichtzinnigheid geregeerd. De Galanterie is eene zwakheid van het hart, of misfchien ook een gebrek in het geftel, de Coquetterie daaren„ tegen is eene ongeregeldheid in het verftand. De „ Galante Vrouw maakt zig geacht , de Coquette .,, maakt zig gehaat. Voegt men beide characters te ,, zamen, zoo ontftaat daaruit een derde, hetwelk ,, het ergfte van allen is, en, bij voorbeeld, aan mes. „ saliïva eigen was." — Wanneer het dus op verontfchuldiging of vergiffenis aankoomt, heeft de Galante Vrouw eene veel voordeeliger zijde, dan de Coquette, dewijl deeze flechts een eerlijk gevoel voorwendt, het geen in den boezem van de andere Wezentlijk gloeijt; dewijl niet de Galante, maar wel de Coquette , Vrouw het hart der Mannen bedriegt; dewijl niet de eerfte, maar wel de laatfte, een oneerlijk fpel met ons vertrouwen fpeelt. De fchuldelooze Coquetterie der Liefde is derhalven, wanneer zij zig tot één mannelijk hart bepaalt, even zoo min, als de liefde zelve , te veroordeelen. Zij is het onaffcheidbaar kind der laatstgemelde, en wordt door de Mannen, Wanneer zij niet in eene befpottelijke gemaaktheid ontaart, zeer gewaardeerd. Zij ketent ons hart,

zon-

Deeze gedachte is geestkundig niet juist; hoe zal de Cequette ons doch tot min kunnen aanprikkelen> wanneer zi) ons niet tracht te behaagen.

Sluiten