Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VROUWEN.

paar alle overige plaatfen waren reeds bezet, en nu moest men zig met het treurig overfchot vergenoe». gen.

In den echten ftaat, dien de Coquetten zelden uit liefde, en eerder uit het één of ander verkeerd oog* merk verkiezen, gedragen zij zig doorgaans met eene kunftige doorflepenheid, die bewondering verdiende, zoo men het bedrog zoude kunnen bewonderen. Met een onvermoeiden ijver, maar ook tevens met eene onophoudelijke misleiding, bevlijtigen zij zig,. pm zig naar haare Mannen te fchikken. De arme. Mannen, hetzij ze weinig, het zij ze veel verlfcmd: hebben, worden in allen gevalle bedrogen. Is de echte Man een ellendige zot, zal de Coquette Vrouw flechts weinig flimheid behoeven aan te wenden, om hem zelfs in die dingen te bedriegen, die het geheele Publiek weet, en die meer dan handtastelijk zijn. Hij zal denken eene deugdzaame Engelin te omhelzen, terwijl deeze Engelin zig aan alle ongeregeldheden overgeeft, en hem — vreemde'kinderen fchenkt, — of de arme bloed zal zig wel zeer gelukkig achten, dat men in zijne Vrouw zoo veel behaagen fchept, en aan zijnen fmaak zoo veel eere aandoet. Hoe meer aanbidders om zijne Gemalin omzwerven, hoe vergenoegder hij zig als Man gevoelen zal. Hij zelf zal de gelegenheden aan de hand geven tot de vermaaken, waar mede zig zijn ontuchtig Wijf met ieder één buiten haaren Man bezig houdt.. Alles, wat zij begint, zal hem welgevallig zijn, dewijl zij alles uit liefde voor hem, en om hem te behaagen, fchijnt te doen, en dewijl zijn ftompe geest geen gevoel van wantrouwen meer' bezit. Zij kan en mag zelfs in haar wellustig ge-i

drag

Sluiten