Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 CHARACTER- SCHETS

gen , dat hij in zijne geliefde neigingen niet geftoord, in zijne geneigdheid tot ftilte niet ontrust, en aan zijne tafel behoorlijk onthaald worde. Men kan niet beter fpijzigen, dan bij hem. Het lekkerfte en geurigfte, wat natuur en konst opleveren, wordt aan den Man, «n zijne goede vrienden voorgezet. De jonge Vrouw is de beste keukenmeid van de weereld, en hij waardeert haare bekwaamheid zeer, al mogt hij ook anderzints geen zeer teeder gevoel voor haar hebben. Hij waagt het niet, om over haar Coquet gedrag eenig argwaan of ongenoegen te betoonen, dewijl daar door zijne rust, zijn gemak, zijne tafel eenigermaten zoude kunnen verminderen, of dewijl hij in 't algemeen «iets bemerkt, noch bemerken wil, wanneer de wijnfles maar naast hem ftaat. Hij dwaalt in vrolijke gezelfchappen om; of denkt aan het toebereiden van eene nieuwe faus, terwijl zijne Vrouw eene ongebondene vrijheid geniet, en niets van hem te vreezen heeft. Mannen van dien aart zijn dikwils van een zoo toegeeflijken en gefchikten inborst, dat zij liever de gedachte van de ontrouw hunner Vrouwen geheel van zig afwijzen, op dat zij in hunne ftille rust niet geftoord mogen worden, of zijn van natuure zoo ftom goedaartig, dat zij zig zelfs door de overtuigendfte bewijzen eener te ver gedrevene wellustigheid hunner Vrouwen niet laaten overreden. Zij hebben voor niets gevoel, dan vóór rustige dagen, en wel voorziene tafels. Zij zwijgen op alle daaden hunner Coquetti Vrouwen ftil, op dat de huisfelijke rust maar niet geftoord worde; zij kunnen zonder hunne mede-minnaars zelfs niet leven, dewijl zij misfchien te naauw door de banden van den God bacchus aan elkander verbonden zijn. „ Ik weet zeer wel, zeide es-

„ bu-

Sluiten