Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EERSTE LEERREDE.

WAT ZYN CHRISTELYKE FEESTDAGEN} EN WAT BEHOOREN ZY TE ZYN?

Brief aande Hebreen, Hoofdft. X: vs. 22, 23.

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart , in volle verzekerdheid des geloofs , onze harten gereinigd zynde van de kwaade confcientie, en het ligchaam gewasfchen zynde met rein water ; laat ons de onwankelbaare belydenis der hoop vasthouden ; want die het beloofd heeft is getrouw. - Bladz. 1.

TWEEDE LEERREDE.

DE VRYMOEDIGHEID VAN DEN CHRISTEN ONDER DE OPENBAARE GODS-

r'

DIËNST-OEFENINGEN.

Brief aan de Hebreen, Hoofdft. IV: vs. 16.

Laat ons dan met vrymoedigheid toegaan tot den troon der genade , op dat wy bermhartigheid mogen verkrygen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwaamer tyd. - 25.

; . * a DER-

Sluiten