Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

DERDE LEERREDE.

OVER DE KOMST VAN HET KONINGRYK VAN GOD.

EüANG. VAN MATTHEÜS, Hoofdft. VI: VS. 10.

Uw Koningryk home. - . Bladz. 53. PIERDE LEERREDE.

DE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS EENE STOF TOT VERHEUGING.

EüANG. van Lu kas,-Hoofd. II: VS. 10, II.

En de Engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u groote blydfchap, die alle den volhe weezen zal; naamelyk, dat u heden geboren is de Zaligmaaker, welke is Christus, de Heer, in de Stad Davids. - ^_

FT F-

Sluiten