Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE LEERREDE.

WAT ZYN CHRIS TE LYKE FEESTDAGEN; EN WAT BEHOOREN ZY TE ZYN?

Tekst:

Bkiet aan de Hebree », Hoofdft. X : vs. 22,2$.

Zo laat ons toegaan met ren waarachtig hart , in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zynde van de kwaade confeientie , *n het Ugchaatn gewasfihen zynde met rein water ; laat ons de WWankelbaare belydenis der hoop vasthouden ; want die het belaojd heeft is getrouw.

I. Stuk.

A

Sluiten