Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGRYK VAN GOD. 59

in de duisternis, die alles bedekte en verwarde, troost en vertrouwen in de harten der menfchen, waarheid en zekerheid in hunne begrippen aangaande de gewigtigde zaaken , waardigheid en edelheid in hunne gevoelens, vastheid in hun charakter, orde en overeenitemming in hunne daaden, meer gefchiktheid ter genieting van het goede, meer moed en fterkte ter verdraaging van het kwaade, meer kragt tot doen en tot lyden. Met hem en door hem kwam het Koningryk van God. Gods zedelyke heerfchappy over dc menfchen, zyne heerfchappy over hunnen geest en hun hart, wierden aanmerkelyk uitgebreid, bevestigd, en de daarop gegronde deugden gelukzaligheid zyner onderdaanen vermeerderd. Gewislyk Hechts van tyd tot tyd, eerst met langzaame fchreden, overcenkomftig met den aarc van dit geestelyke hemelfche Koningryk, en mee de natuur Zyner onderdaanen. Eerst de toedel en de grondflag, daarna het gebouw, een gebouw, waaraan van het eene gedacht van menfchen tot het andere, van de eene eeuw tot de andere voortgewerkt wordt, en dat eerst in de eeuwigheid voltooid zal worden. Daarom leert Jefus zyne jongeren en hunne leerlingen in onzen tekst bidden: Uw Koningryk kome, het worde van tyd tot tyd meer uitgebreid, bevestigd,

Sluiten