Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 OVER DE KOMST VAN HET

der Waarheid cn van het Christendom worden gepredikt, gehoord, bedreden, geloofd, aangenomen, verworpen, nu met meer dan met minder dwaalingen vermengd, nu met zuivere, dan met onzuivere oogmerken , nu op deeze, dan op eene andere wyze verkondigd: en in het verftahd en het hart van veele duizenden menfchen worden daardoor gedachten, overleggingen, oordeelvellingen, aandoeningen, befluiten verwekt of vernieuwd , die nu meerder , dan minder goeds ten gevolge hebben. Het zaad valt in de aarde, en naar de verfchiHendc gcfteldheid van den grond cn van den zaaityd bot het nu vroeger, dan laater uit, draagt nu meer, dan minder edele vruchten, of wordt door onkruid verdikt, of door woelige doornen cn distelen in zynen wasdom belemmerd.

Ondcrtusfchen werken waarheid en Christendom deeds in diltc cn het verborgene voort. Gebeurt het misleiden rtlaar zelden, dat 'er groote, in 't oogloopcndc veranderingen in den zeaolyken weiland der menfchen" voorvallen; kan men misfehiefl maar zelden zeggen: deeze is uit het ryk der duisternis in het ryk des lichts verplaatst, die is van een flaaf der ondeugd een dienaar cn vriend der deugd geworden; die twy-

felaar

Sluiten