Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156" JESUS CHRISTUS

hevendfte deugden fchenkt, dan alles, wat immer de menfchelyke wysheid voor haar in plaats gefteld heeft. — Het gevoel van de bouwvalligheid deezer aardfche huttc, de fterflykheid deezes ftofiëlyken iigchaams — hoe onvermydelyk ïs dat niet in eiken ftand, in eiken ouderdom, midden onder het genot der vermaaken, midden onder alle toebereidfels cn verwachtingen van een lang vergenoegd leven op aarde, — en hoe dikwyls komt.dit, merg en gebeente knaagende gevoel van duisternis en verrotting en niet meer zyn, niet weder, hoe dikwyls grypt het ons niet aan in oogenblikken , waarin wy ons van alle zorgen ontflaagen achten! — Maar neen, wy Christenen, die op Jefus ons vertrouwen ftellen, die van hem de waarheid geleerd hebben; die reeds met hem geftorven en opgeftaan, en reeds hemelsgezind zyn; die dit alles zo. zeker verwachten mogen, als wy van zynen dood en van zyne opftanding uit de dooden verzekerd zyn: wy kunnen door dit gevoel niet meer overweldigd, niet meer misleid worden. Wy voeden niet alleen gisfingen; neen, maar gegronde, zekere verwachtingen van eene volkomene zegepraal over den dood en dc verrotting; gegronde, zekere verwachtingen van een beter, verhevener, eeuwig leven; verwachtingen, hoedanige

geen

Sluiten